Saturday, February 18, 2012

Mengkafirkan Saudara SeIslam dan Menjunjung Si Kafir...Takbir

Inilah uniknya Parti PAS, Sikafir memberitahu si Islam dia tidak beriman, Takbirlah tuan-tuan, takbirlah bila sikafir melaungkannya...


No comments: