Sunday, February 13, 2011

OPs Piramid buktikan keupayaan Tentera Malaysia

Jika Ops Piramid menjadi kayu pengukur kepada kebolehan perancang perang Malaysia ( war planers) menangangi krisis maka kita di Malaysia boleh berasa senang hati dengan kemampuna mereka untuk menyiapkan rancangan pertahanan negara dari ancaman luar. Penulis percaya MKN (Majlis Keselamatan Negara) telah membuat perancangan yang teliti dalam jangka masa yang sangat singkat. ini menunjukkan pegawai-pegawai keselamatan kita tidak tidur dengan situasi dinamik diluar negara.

Bukan untuk memuji berlebihan tetapi ketangkasan serta keupayaan Malaysia menggerakkan sistem pertahanan menyeluruh dan ketepatan jangkaan serta keupayaan menggerakan aset-aset yang boleh dikerah diwaktu kecemasan menunjukkan sistem kita telah teruji dengan baik.

Malaysia bermula 3 hari lewat dari Indonesia namun ketika Indonesia masih terkial-kial untuk membawa masyarakat mereka pulang, operasi malaysia malah berjalan dengan lancar. Hal ini sebenarnya diperhatikan oleh masyarakat Indonesia dalam laman-laman blog serta chat mereka. Malah ada yang memberi komen otah jajahan belanda tidak sama dengan otak jajahan british!.(klik sini)dan(Sini)

Penulis tidak mahu menilai justifikasi Ops Piramid ini dari segi perlu atau tidak ia dilaksanakan kerana kewajaran itu mungkin dipengaruhi pertimbangan-prtimbangan lain yang diluar skop pertahanan semata-mata.

Penulis melihat Ops Piramid ini sebagai satu 'trial run' bagi menguji kebolehan kita menyiapkan pelan tindakan kecemasan disaat genting dalam waktu yang singkat.

Jika dilihat dari sudut itu semata-mata, maka keputusannya adalah lulus cemerlang.

No comments: